Lời tựa

Xin chào, mình là Nguyễn Xuân Khánh, một người đang học và nghiên cứu về machine learning. Lĩnh vực mình chuyên sâu cho đến bây giờ là natural language processing (gọi tắt là NLP), tức là làm cho máy tính có khả năng hiểu được ngôn ngữ của con người. Mình không phải là một chuyên gia nghiên cứu, kinh nghiệm còn khá non nếu so với các giáo sư và kỹ sư đầu ngành nhưng mình rất muốn đem bộ môn này về giới thiệu với mọi người, nhất là các bạn còn đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi: học Tin học sau này có thể làm được gì?

Cuốn sách này được viết nhằm đưa ra một trong rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi trên. Nội dung chủ yếu giới thiệu về một lĩnh vực thu hút rất nhiều sự chú ý trong vài năm gần đây, machine learning.

Sách được đặt tên là "Machine Learning: mì, súp và công thức nấu" với ý tưởng là nếu người đọc hiểu được những thành tố cơ bản của machine learning và cách phối hợp giữa chúng thì sẽ sáng tạo ra rất nhiều "món ngon". Mục đích chính của sách là nhằm giúp người đọc có đọc nền tảng học thuật vững chắc trước khi đi sâu hơn vào nghiên cứu và sáng chế.

Ngày 20/7/2016

results matching ""

    No results matching ""